1416 sayılı Kanun kapsamındaki öğrencilerin lisansüstü öğrenimlerini yapacakları üniversitelerin; Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shangai), QS ve Universitiy Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversiteleri sıralamalarının herhangi birinde, son üç yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 içerisinde olması gerektiğine dair Bakanlığımız yazısı ektedir.

Buna göre dil öğreniminden sonra, gerek yüksek lisans gerekse doktora seviyesinde kabul alınan üniversitelerin, son üç yıl içerisinde genel veya alan bazında yukarıda belirtilen kurumların sıralamalarında ilk 500 içerisinde olduğuna dair belge, üst öğrenim izni talebi formuna eklenecektir. Bu belgeyi içermeyen talepler dikkate alınmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Bakanlık yazısına ulaşmak için tıklayınız.