Yüksek Lisans ya da Doktora Seviyesinde Alınan Dil Derslerinin Ödenmesi Hk.

Yüksek Lisans ya da Doktora Seviyesinde Alınan Dil Derslerinin Ödenmesi Hk.

Son zamanlarda Ataşeliğimize intikal eden sorulardan;

Dil öğrenimini bitirip yüksek lisans ya da doktora öğrenimine başlayan öğrencilerin, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi başlangıcında yabancı dil dersi almaları halinde, bu derslerin ücretlerinin Ataşeliğimizce ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

1416 sayılı Kanun kapsamında bölgemizde öğrenim gören öğrencilerin mali işlemlerini düzenleyen tebliğin 12 nci maddesinin 12 inci fıkrasında; “Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları Bakanlık/Kurumca karşılanır” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden hareketle, tereddüte konu ödemelerin yapılabilmesinin, okul ya da danışman tarafından dil dersinin zorunlu tutulması şartına bağlandığı, bu halde bir döneme ilişkin bir dil dersi ücretinin ödenebileceği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak bu durumda olan öğrencilerimizin, dil dersi almalarının okul ya da danışman tarafından zorunlu tutulduğunu resmi okul ya da danışman yazısıyla belgelemeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Share this content:

Bir Cevap Yazın