1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
Ödemeler Hakkında Tebliğ