MEBLEM (Londra Eğitim Müşavirliği)

MEBLEM (Londra Eğitim Müşavirliği)

Resmi Burslu öğrencilerin müşavirlikteki işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için dikkat etmesi gereken konular şunlardır:

1- Öğrenim durumuyla belgelerini ve ilgili form ile müşavirliğimize göndermeleri, dilekçelerinde güncel adreslerini ve telefon numaralarını belirtmeleri,

2- Gönderdikleri zarfların üstüne isim soy-isim ve burslu olduklarını belirtmeleri, 

3- Kendilerine tebligat yapılabilmesi için, boş bir zarfa güncel adreslerini yazıp üstüne 1st class pul yapıştırarak müşavirliğimize göndermeleri,

4- Master ve doktoraya başlayan öğrencilerin yan tarafta verilen ‘Öğrenim Planı’nı bilgisayar ortamında doldurarak dört (4) nüsha olarak müşavirliğimize göndermeleri,

5- Vize başvurusu, IELTS sınavı, Polis Kaydı ücreti vb. harcama belgilerini istenilen toplam tutarı da belirten bir dilekçe ekinde üç (3) nüsha olarak müşavirliğimize göndermeleri,


6-İnternet sitemizdeki duyuru ve açıklamaları takip etmeleri, işlemleri ile ilgili soru ve sorunlarını öncelikle burslu@meblem.org.uk adresine göndererek yanıt almaya çalışmaları, acil ve önemli konuları telefonla yada bizzat büroya gelerek müşavirliğimize iletmeleri,

7- İzin konusunda “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin” hükümleri doğrultusunda, izine çıkmadan makul bir süre önce izin taleplerini müşavirliğimize bildirmeleri, izin alınmadan ayrılma durumunda bursların kesileceğini dikkate almaları,

8- Dil öğrenimi ile ilgili akademik dil kurslarına geçişlerde, eski dil kursuna yeterli süre önce (genellikle en az 4-6 hafta öncesinden) notice verilmesi,

9- Öğrenimine yeni başlayan burslu öğrencilerin bu sayfada yan tarafta verilen ‘İlk Başlama Formu’nu doldurarak müşavirliğimize göndermeleri,

10- Müşavirliğimizin işlem yoğunluğunu dikkate alarak, istedikleri sponsorship (garanti belgesi) vb. dokümanları yeterli süre öncesinden talep etmeleri,

11- Gereksiz yazışmalara sebep olunmaması için yukarıda belirtilen açıklamaları dikkate almaları,

önemle rica olunur.
Londra Eğitim Müşavirliği

Ayrıntılı bilgi ve belgeler için; MEBLEM

Share this content:

Bir Cevap Yazın