Arşiv 19 Haziran 2015

2014 YLSY – Yurt İçi Dil Kurslarının İlk Dört Aylık Dönemini Tamamlayan Öğrencilerin Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi

rsz_1katarda-okullar

1. Yurt İçi Dil Kurslarının İlk Dört Aylık Dönemini Tamamlayan Öğrenciler İçin:

a)  Yurt içi dil kurslarının ilk 4 (dört) aylık dönemi tamamlanmıştır.  Yurt dışı dil kurslarına katılmak için yeterli dil puanını alan öğrenciler -istemeleri hâlinde ve yeterli dil puanına sahip olmaları şartıyla- yurt dışı dil kurslarına katılabileceklerdir. Yurt dışı dil kursu başvuruları ve tercihleri 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında REBUS üzerinden alınacaktır. Bu öğrenciler yurt içinde kullanmadıkları dil sürelerinden vazgeçmiş sayılacak ve bunlara yabancı dil öğrenimi için ayrıca herhangi bir süre verilmeyecektir. (2014 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu – madde 8.2.2.)

DİKKAT! Yurt içi dil kurslarına devam etmek isteyen öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaklardır.

İşlem Takvimi:

Yurt dışı dil kursu başvurusu 22 Haziran 2015 – Saat 00.00

23 Haziran 2015 – Saat 23.59

Yurt dışı dil kursu tercihi 25 Haziran 2015 – Saat 22.00

26 Haziran 2015 – Saat 23.59

  • Yurt dışı dil kursu başvurusu:

b)   Yurt dışı dil kursu başvurularıREBUS –> Öğrenci Modülü–> Bilgi Girişi –> Yurt Dışı Dil Başvurusu ekranından yapılacaktır.

c)    Yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, İSTİYORUM seçeneğini işaretleyipülke ve temsilcilik seçimlerini yaptıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir.

d)   Yurt içi dil kurslarına devam etmek isteyen öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaklardır.

 

  • Yurt dışı dil kursu tercihi:

 

a)   Yurt dışı dil kursu tercihleriREBUS –> Öğrenci Modülü–> Bilgi Girişi –> Yurt   Dışı Dil Kursu Tercihi ekranından yapılacaktır.

b)   Başvuruda seçilen ülkede açılan dil kursları tercih edilecektir. Bu tercih yalnızca ABD, İngiltere ve Almanya’da dil öğrenim görecek öğrenciler tarafından yapılacaktır. Yurt dışı dil kursu başvurusu aşamasında bu ülkeler dışında dil öğrenimi için başvuran öğrenciler, tercih yapamayacaklardır.

c)    Dil kursu tercihlerinde dikkat edilecek hususlar:

  • Dil kursu seçildikten sonra KAYDET butonuna tıklanarak tercih kaydedilecektir (Ekranda tercih edilen dil kursuna ilişkin uyarı görülecektir).
  • Yerleştirme işlemleri öğrencilerin tercihi ve tercih zamanı önceliğine göre yapılacaktır.
  • Dil kursu için belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci tercih yaptığında ilgili dil kursu diğer öğrencilerin tercihine kapanacaktır; ancak tercihini değiştiren öğrenci olması durumunda dil kursu tekrar diğer öğrencilerin tercihine açılacaktır.
  • Tercih işlemi için tanınan süre içerisinde -tercih edilmek istenen dil kursunda boş kontenjan bulunması şartıyla- sistemde dil kursu değişikliği yapılabilecektir.
  • Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.

Yurt dışı dil kursu tercihi (Almanca, Arapça ve İngilizce) yapacak öğrencilerin, yurt içi dil kurslarının başladığı 23 Şubat 2015 tarihinden sonra yapılan sınavlardan alınmış ve aşağıdaki tabloda yer alan yeterli dil puanını gösterir sonuç belgesini –yurt dışına çıkmadan önce- Genel Müdürlüğümüzün ylsyplanlama@meb.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda gösterilen sınavlardan alınmış yeterli dil puanını gösterir sonuç belgelerini ibraz etmeyen öğrencilerin –tercih yapmış olsalar bile– yurt dışı çıkış işlemleri yapılmayacaktır. Yurt dışı dil kurslarına katılacak öğrenciler en fazla 6 aya kadar (pre-sessional, zorunlu hazırlık kursları vb. programlar dâhil) yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir. Bu öğrencilere herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

Yurt dışı dil kursu tercihi yapacak öğrencilerden istenecek yeterli dil puanlarını gösterir tablo:

Sınav Adı Seviye/Puan
YDS 60
ÜDS 60
KPDS 60
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri B1
TOEFL – IBT 65
TOEFL – CBT 183
TOEFL – PBT 513
CAE C
CPE C
FCE C
PEARSON PTE 55
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B1
IELTS 5.0

İngilizce dil kursları ABD ve İngiltere’de, Almanca dil kursları Almanya’da düzenlenecektir. Yurt dışı dil eğitimini ABD, İngiltere ve Almanya’da alacak öğrencilerin dil eğitimine ilişkin kabulleri yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından temin edilecek olup dil okullarının kontenjanları REBUS üzerinden listelenerek, yerleştirmeler öğrencilerin tercihleri ve başvuru öncelikleri doğrultusunda yapılacaktır.

ABD, İngiltere ve Almanya dışında İngilizce, Almanca veya Arapça dil eğitimi almak isteyen öğrenciler, dil kabullerini kendileri temin edeceklerinden REBUS üzerinden okul tercihi yapmayacaklardır. Bu öğrenciler de yurt dışında en fazla 6 aya kadar (pre-sessional, zorunlu hazırlık kursları vb. programlar dâhil) yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir. Bu öğrencilere herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

2. Daha Önce Yurt Dışı Dil Tercihi Yap(a)mayan Öğrenciler İçin:

Daha önce yurt dışı dil kursları için yapılan tercih işlemlerine katıl(a)mayan öğrenciler yurt dışı dil kursu başvuru ve/veya tercihi işlemlerine katılabileceklerdir.

İşlem Takvimi:

Yurt dışı dil kursu başvurusu 22 Haziran 2015 – Saat 00.00

23 Haziran 2015 – Saat 23.59

Yurt dışı dil kursu tercihi 25 Haziran 2015 – Saat 22.00

26 Haziran 2015 – Saat 23.59

a)     İngilizce, Almanca ve Arapça öğrenim görecek öğrenciler -istemeleri halinde ve yeterli dil puanına sahip olmaları şartıyla- yurt dışında en fazla 6 aya kadar (pre-sessional, zorunlu hazırlık kursları vb. programlar dâhil) yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir. Bu öğrencilerin yurt dışı dil başvurusu ve tercihlerini yukarıda “Yurt içi dil kurslarının ilk dört aylık dönemini tamamlayan öğrenciler” için açıklanan işlem basamaklarına göre yapacaklardır. Bu öğrencilere yabancı dil öğrenimi için ayrıca herhangi bir süre verilmeyecektir.

b)    Yurt içi dil kurslarına katılmayıp İngilizce, Almanca ve Arapça dışında dil öğrenimi görecek öğrenciler -istemeleri halinde- yurt dışında 12 aya kadar yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir. Bu öğrenciler dil kabullerini kendileri temin edecek olup sadece yurt dışı dil kursu başvurusu yapacaklardır.

Yurt dışı dil kursu başvurusu:

a)   Yurt dışı dil kursu başvurularıREBUS –> Öğrenci Modülü–> Bilgi Girişi –> Yurt Dışı Dil Başvurusu ekranından yapılacaktır

b)  Yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, İSTİYORUM seçeneğini işaretleyipülke ve temsilcilik seçimlerini yaptıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir.

Ek 1- ABD Dil Kursları Listesi (Tıklayınız)

Ek 2- İngiltere Dil Kursları Listesi (Tıklayınız)

Yurt İçi Dil Kursları ile İlgili Duyuru

mansetresim

Yurt içi dil kurslarına katılamayan öğrencilerimizin devam eden yurt içi dil kurslarına katılmak istediklerine ilişkin Bakanlığımıza ulaşan talepleri değerlendirilmiş olup yeterli dil  puanına sahip olmayan ve daha önce yurt içi dil tercihi yapmayan öğrenciler için REBUS üzerinden yeniden tercih alınmasına karar verilmiştir. Yurt içi dil kursu tercih işlemleri  17-18-19 Haziran 2015 tarihlerinde REBUS üzerinden yapılacaktır.

Bu doğrultuda yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrencilerin, yurt içi dil kurslarına katılmak istediklerine ilişkin duyuru EK’inde yer alan dilekçeyi* elden veya posta (iadeli taahhütlü) / kargo yolu ile en geç  16 Haziran 2015 tarihi mesai saati bitimine (18.00) kadar, “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA” adresine  ulaştırmaları gerekmektedir. Yurt içi dil kurslarına katılmak istediklerine ve hangi şehirde öğrenim görmek istediklerine dair dilekçelerini belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan öğrenciler tercih yapamayacaklardır. Süre hesaplamasında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi  esas alınacak olup süresi geçtikten sonra ulaşan evraklar kesinlikle işleme alınmayacaktır. Dilekçe göndermeyen öğrencilerin tercih işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Tercih İşlemleri:

  1. a)     Yurt içi dil kursu tercih işlemleriREBUS –> Öğrenci Modülü–> Bilgi Girişi –> Yurt İçi Dil Başvurusu ve   Tercihi  ekranlarından yapılacaktır.
  2. b)    Yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, İSTİYORUM seçeneğini işaretleyipil tercihi yaptıktan sonra seçimlerini KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir.

DİKKAT! Yurt içi dil kursu tercihleri alındıktan sonra başvuru sayılarına göre il ve kurs merkezleri Bakanlıkça belirlenecektir. Bakanlıkça yapılacak yerleştirmeden sonra il veya kurs merkezi değişikliği talepleri işleme konulmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 a)     Yurt içi dil kurslarına ilk kez katılacak öğrencilerin de öğrenimlerinin tamamlanma tarihleri devam etmekte olan yurt içi kurslarıyla aynı olup bu öğrencilere yurt içinde yabancı dil öğrenimi için ayrıca herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

b)    Öğrenciler adına kurs merkezlerine yapılacak ödemeler, her 4 (dört) aylık dönemin başında yapılmaktadır. Bu nedenle öğrenciler kurslara katıldıkları gün sayısı kadar değil, tamamladıkları ya da yarıda bıraktıkları dönem kadar borçlandırılır.

c)     Esas öğrenim için yurt dışındaki üniversitelerden kabul alan ya da yeterli yabancı dil puanını alan öğrenciler kurslardan istedikleri zaman ayrılabilirler; ancak içinde bulundukları 4 (dört) aylık döneme ilişkinkendileri için yapılmış olan tüm harcamalar borçlarına sayılır. Bu nedenle başlanmış olan 4 (dört) aylık dönemin tamamlanması öğrencilerin yararına olacaktır.

d)    Kurslarda derslere devam zorunludur. Her 4 (dört) aylık dönemde derslerin en fazla %10’una(ders saati olarak) devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluk hakları sona erdirilerek adına yapılan harcamaların iadesi istenebilecektir. Yasal mazeretleri Bakanlığımız ve dil öğrenimi görülen kurs merkezi tarafından kabul edilen öğrencilerin devam etmediği süre devamsızlıktan sayılmaz.

e)     Kurslara katılan öğrenciler, dil öğrenimi gördükleri kurs merkezinin Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Bu kapsamda kurstan uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanların durumları Bakanlıkça değerlendirilecektir.

f)     Yurt içi dil kursları devam ederken yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen puanlardan herhangi birini aldıklarını gösteren ve yurt içi dil kursları başladıktan sonra yapılan bir sınava ait sonuç belgelerini sunarak, Bakanlığımızın uygun gördüğü takvim çerçevesinde yurt dışına gönderileceklerdir.

Sınav Adı Seviye/Puan
YDS 60
ÜDS 60
KPDS 60
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri B1
TOEFL – IBT 65
TOEFL – CBT 183
TOEFL – PBT 513
CAE C
CPE C
FCE C
PEARSON PTE 55
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B1
IELTS 5.0

*EK: Dilekçe örneği (Tıklayınız)