Mayıs 2015 archive

Yurt Dışı Dil Kursları ile İlgili Duyuru

Yurt içi dil kurslarına katılmayıp aşağıda belirtilen puana sahip adaylardan yurt dışı dil kursuna katılmak isteyen öğrencilerin tercihleri 9 Mart 2015 tarihinde REBUS üzerinden yapılmıştır. 9 Mart 2015 tarihinde yurt dışı dil tercihi yapamayan adayların Bakanlığımıza yapmış oldukları talepler değerlendirilmiş olup daha önce yurt dışı dil tercihi yapmayan adaylar için REBUS üzerinden yeniden tercih alınmasına …

Continue reading

YLSY Tebliğ Değişikliği

  YLSY kapsamında yapılacak olan ödemelere ilişkin hususları belirten tebliğde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre; – Yurt içi bursu 1000 TL olmuştur. – Bir üst öğrenime geçişte ilk iki aylık bursun verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Sadece ülke değişikliği yapanlara verilecektir. Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.