Aylık arşivEkim 2014

2014 YLSY Kılavuzu ve Tercih Bilgileri

Gözde (Ateş) Çay no comments

2014-YLSY KILAVUZU Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar TABLO-2. Tercih Tablosu TABLO-3. Lisans Programları TABLO-4. Üniversiteler TABLO-5. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tercih işlemleri TABLO 2’deki bilgiler ışığında İKİ AŞAMALI olarak gerçekleştirilecektir: A) BİRİNCİ AŞAMA (Seçme / ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılmaya hak kazanma): 1)

2014 YLSY Adaylardan Tercih Alınması (28.10.2014)   

Gözde (Ateş) Çay no comments

2014 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY): Adaylardan Tercih Alınması   2014 yılında 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınacaktır. Yurt dışında lisansüstü öğrenimi görmek üzere tercih yapacak adaylar, tercihlerini 31 Ekim –

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik – 2 Ekim 2014

Gözde (Ateş) Çay 2 comments

Millî Eğitim Bakanlığından: TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî