2014 YLSY Yurt İçi Dil Kursları

2014 YLSY Yurt İçi Dil Kursları

Graduation mortar on top of books

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan ve öğrenim görecekleri ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarınca istenen yeterli yabancı dil puanına sahip olmayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğinde yurt içinde açılacak olan yabancı dil kurslarına katılabileceklerdir. Kurslar İngilizce ve Almanca dillerinde verilmektedir.

İngilizce kursu;

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

İstanbul’da Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi,

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde,

Almanca ve İngilizce dil kursu;

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde,

Arapça dil kursu;

Ankara’da Ankara Üniversitesi’nde,

İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde verilmektedir.

Öğrenciler belge teslim sürecinden sonra REBUS üzerinden dil kursu için şehir seçimi yapacaktır. Dil kursları başlamadan önce seviye tespit sınavı yapılacaktır. Öğrenciler belirttikleri şehirlerde sınava gireceklerdir. Sınav sonuçlarına göre seviyeleri doğrultusunda okullara ve sınıflara dağıtılacaklardır. Seviyeler genellikle başlangıç (elementary), orta (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) ve ileri düzey (advanced) şeklindedir. Tüm seviyeler için haftada 30 saat eğitim öngörülmektedir.

Yurt içi dil kurslarının süresi 12 aydır. Bu süre 4er aylık 3 dönem halinde uygulanacaktır. (Yurt içinde açılan yabancı dil kurslarının dışında kalan dillerde öğrenim görülecek ülkelere gidecek öğrencilerden yeterli dil puanına sahip olmayanlar, doğrudan yurt dışı dil kursuna gönderilecektir. Kurs süresi bir yıl olup bu süre içerisinde yeterli yabancı dil puanını alamayanlara 6 ay ek süre verilebilecektir.)

Yurt içinde yabancı dil kurslarına katılan öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Bu kapsamda, kurstan uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanların bursluluk hakları sona erdirilerek adına yapılan harcamalar geri alınacaktır.

Dil öğreniminin bitiminde öğrencilerin lisansüstü öğrenimlerine başlamaları veya başlayacak ilk döneme kabul almaları esastır. Üst üste 2 dönem kabul belgesi alamayanların bursluluk hakları iptal edilecektir.

Share this content:

Bir Cevap Yazın