2014 YLSY – Kontenjanlara Yerleşen Öğrencilerin Yurt İçi Dil Kursları İşlemleriyle İlgili Duyuru

2014 YLSY – Kontenjanlara Yerleşen Öğrencilerin Yurt İçi Dil Kursları İşlemleriyle İlgili Duyuru

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kontenjanlara yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup bursluluğa hak kazanan öğrenciler REBUS üzerinden açıklanmıştır.

Kontenjanlara yerleşen öğrencilerin yurt içi yabancı dil kursları tercihleri REBUS üzerinden alınacaktır. Yurt içi dil kursları tercihleri aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Bursluluğa hak kazanan tüm öğrencilerin tercih işlemine katılması zorunludur.

Öğrencilere duyurulur.

NOT:   Yurt dışında esas öğrenime (yüksek lisans ve/veya doktora) başlayacak öğrencilerin işlemleri ile yurt dışı dil kursları tercihlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.   

REBUS – Yabancı Dil Eğitimi Tercih İşlem Tarihleri ve Basamakları

 İşlemTarihi    İşlem  Konusu  Açıklamalar
  

 

 

 

11-12

Şubat 2015

 

  

 

 

Yabancı

Dil Bilgisi

Güncelleme

 

 

 REBUS –> Bilgi Girişi –> Bilgi Formu Girişi –> Yabancı Dil Bilgisi bölümünde yurt dışındaki eğitim dilinizi belirtmeniz gerekmektedir.

 

· 1- REBUS’a girilecek yabancı dil (İngilizce, Almanca, Çince vb.) yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceğiniz dil olup, dil kursu tercihleriniz bu bilgiye göre yapılacaktır.

 

2- REBUS’ta yabancı dil bilgisi alanını boş bırakan öğrenciler dil kursu tercihi yapamayacaktır.

 

· 3- REBUS’a girilen yabancı dil bilgisi, daha sonra değiştirilemeyecektir.

 

  4- Türk Alman Üniversitesi adına öğrenim görecek öğrencilerin Almanca’yı seçmeleri gerekmektedir.

  

 

 

 

13-14

Şubat 2015

Saat 18.00’a

Kadar

  

 

 

 

Yurt İçi Dil

Kursları Tercihleri

 Yurt içi dil kursu tercih işlemleri REBUS –> Bilgi Girişi –> Yurt İçi Dil Başvurusu ve   Tercihi  ekranlarından yapılacaktır.

 

 

Yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, Yurt İçi Dil Başvurusu ve Tercihi ekranında İSTİYORUM seçeneğini işaretleyecektir. Yurt içi dil kurslarına katılmak istemeyen öğrenciler İSTEMİYORUM seçeneğini işaretleyecektir. Seçim yapıldıktan sonra kaydet butonu ile kaydedilecektir.

 

DİKKAT! Dil kursu tercihleri daha sonra değiştirilemeyecektir. Bu nedenle lisansüstü eğitimi göreceğiniz yabancı dili, yabancı dil seviyenizi ve katılacağınız dil kurslarını göz önünde bulundurup tercihlerinizi yapınız.

 

Yurt İçi Dil Kurslarına İlişkin Açıklamalar

1)  Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğiyle yurt içinde düzenlenecek kurslarda 12 (on iki) aya kadar yabancı dil öğrenimi görülebileceklerdir.

2)   İngilizce kursları Ankara (Ankara, Gazi, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri), Antalya (Akdeniz Üniversitesi), İstanbul (Marmara, İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversiteleri) ve İzmir’de  (Dokuz Eylül Üniversitesi); Arapça kursları Ankara (Ankara Üniversitesi) ve İstanbul’da (Marmara Üniversitesi); Almanca kursları Antalya’da (Akdeniz Üniversitesi) düzenlenecektir.

3)   Yurt içi dil kursları işlemleri takvimi:

Yabancı Dil Bilgisi Güncelleme 11-12 Şubat 2015 REBUS
Yurt İçi Dil Kursu İl Tercihleri 13-14 Şubat 2015 REBUS
Seviye Belirleme Sınavı / Yazılı 18 Şubat 2015
Seviye Belirleme Sınavı / Sözlü 19 Şubat 2015
Kursların Başlaması 23 Şubat 2015

 

4)  REBUS’taki yabancı dil bilgileri 11-12 Şubat 2015 tarihleri arasından güncellenecektir. Sisteme girilecek yabancı dil bilgisi (İngilizce, Almanca, Çince vb.) yurt dışındaki eğitim diliniz olup, dil kursu tercihleriniz bu bilgiye göre yapılacaktır. Yabancı dil bilgisi alanını boş bırakan öğrenciler dil kursu tercihi yapamayacaktır.

5)   Kurs görülecek İl tercihleri 13 Şubat – 14 Şubat 2015 tarihleri arasında REBUS üzerinden yapılacaktır.

6)  Kurs merkezlerine yerleştirme işlemleri, seviye belirleme sınavından sonra kurs merkezleri tarafından yapılacaktır. Kurs merkezi değişikliklikleri öğrenim başladıktan sonra 15 (on beş) iş günü içerisinde yapılabilir. Öğrencilerin bu yöndeki talepleri ilgili kurs merkezi tarafından değerlendirilecektir. Belirtilen sürenin dışındaki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

7)  Seviye Belirleme Sınavı 18-19 Şubat 2015 tarihlerinde Akdeniz, Ankara, Dokuz Eylül, İstanbul üniversitelerinde gerçekleştirilecektir. Sınıflar seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre oluşturulacaktır. Seviye belirleme sınavına girmek zorunludur. (Seviye belirleme sınavıyla ilgili bilgilendirme ilgili üniversitelerin yabancı diller yüksekoluk/bölümlerinin internet sayfalarından yapılacaktır.).

  • 18 Şubat 2015            : Yazılı sınav
  • 19 Şubat 2015            : Sözlü sınav

8)   Kurslar 23 Şubat 2015 tarihinde başlayacak olup 4’er (dört) aylık 3 (üç) dönem halinde düzenlenecek ve 12 (on iki) aya yayılmış en fazla 1200 ders saati esasına göre uygulanacaktır.

9)   Kurslara belirlenen tarihte başlamak esastır. Ancak askerlik ve sağlık durumu (Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.) gibi belgelendirilebilir ve Bakanlığımızca geçerli kabul edilecek yasal mazeretleri olan öğrencilerin durumu Bakanlığımızca değerlendirilecektir. Bu öğrencilerin yurt içi kurs süreleri emsalleri ile aynı değerlendirilir. Bunun dışındaki erteleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

10)  Kurslar hafta içi 5 (beş) gün olarak düzenlenecektir.

11) Öğrenciler adına kurs merkezlerine yapılacak ödemeler, her 4 (dört) aylık dönemin başında yapılmaktadır. Bu nedenle öğrenciler kurslara katıldıkları gün sayısı kadar değil, tamamladıkları ya da yarıda bıraktıkları dönem sayısı kadar borçlandırılır.

12) Esas öğrenim için yurt dışındaki üniversitelerden kabul alan ya da yeterli yabancı dil puanını alan öğrenciler kurslardan istedikleri zaman ayrılabilirler; ancak içinde bulundukları 4 (dört) aylık döneme ilişkin kendileri için yapılmış olan tüm harcamalar borçlarına sayılır. Bu nedenle başlanmış olan 4 (dört) aylık dönemin tamamlanması öğrencilerin yararına olacaktır.

13) Yurt içi dil kursları devam ederken yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen puanlardan herhangi birini aldıklarını gösteren ve yurt içi dil kursları başladıktan sonra yapılan bir sınava ait sonuç belgelerini sunarak, Bakanlığımızın uygun gördüğü takvim çerçevesinde yurt dışına gönderileceklerdir.

Sınav Adı Seviye/Puan
YDS 60
ÜDS 60
KPDS 60
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri B1
TOEFL – IBT 65
TOEFL – CBT 183
TOEFL – PBT 513
CAE C
CPE C
FCE C
PEARSON PTE 55
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B1
IELTS 5.0

14) Kurslarda derslere devam zorunludur. Her 4 (dört) aylık dönemde derslerin en fazla %10’una  (ders saati olarak) devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluk hakları sona erdirilerek adına yapılan harcamaların iadesi istenebilecektir. Yasal mazeretleri Bakanlığımız ve dil öğrenimi görülen kurs merkezi tarafından kabul edilen öğrencilerin devam etmediği süre devamsızlıktan sayılmaz.

15) Kurslara katılan öğrenciler, dil öğrenimi gördükleri kurs merkezinin Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Bu kapsamda kurstan uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanların durumları Bakanlıkça değerlendirilecektir.

16) Barınma, ulaşım gibi hizmetler öğrenciler tarafından karşılanacaktır.

17) Yurt içi ve yurt dışı dil kurslarına katılmayacak öğrencilerin, en geç 2016 Sonbahar döneminde yurt dışında esas öğrenime -yüksek lisans ve/veya doktora- başlamaları gerekmektedir. Bu öğrenciler, kabul belgelerini Bakanlığımıza sunup onay aldıktan sonra öğrenimlerinin başlama tarihine göre yurt dışına gönderilecektir.

18) REBUS’a Banka Hesap Bilgisi Girişileri (Tüm öğrencilerimiz için)

 Öğrencilerimizin yurt içi banka hesap bilgilerini,  REBUS –> Öğrenci Modülü –> Bilgi Girişi –> Banka Bilgileri bölümünden sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

a) Yurt içi aylık burslar ve yurt içinde yapılacak diğer ödemeler Vakıfbankaracılığıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılacaktır. Bu nedenle Vakıfbank hesabı olanlar mevcut hesaplarını, Vakıfbank hesabı olmayanlar bu bankanın herhangi bir şubesinden açtıracakları hesaplarını REBUS’a gireceklerdir.

b) Ödemelerde aksamalar yaşanmaması için TRile başlayan IBAN numarası ve diğer  bilgilerin sisteme doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.

http://yyegm.meb.gov.tr/www/2014-ylsy-kontenjanlara-yerlesen-ogrencilerin-yurt-ici-dil-kurslari-islemleriyle-ilgili-duyuru/icerik/60

Share this content:

Bir Cevap Yazın