18.08.2014 MEB II. Bilgilendirme Toplantısı

18.08.2014 MEB II. Bilgilendirme Toplantısı

18 Ağustos 2014 Pazartesi günü Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Konferans Salonu’nda MEB tarafından YLSY Bursiyerleri için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 1416 Sayılı Kanun’la yurt dışına gönderilecek olan öğrencilerin tabii olduğu mevzuattan, sahip oldukları haklardan ve uyulması gereken kurallardan bahsedildi. Ayrıca yapılan bazı değişikliklerden konuşuldu. Bu değişikliklere göre;

– Doktora yapan bursiyerlerin yurt dışında asistanlık yapmaları ya da burs bulmaları durumunda resmi bursları kesilmeyecek. Ancak kestirmek isteyenlerin de istekleri dikkate alınacak.

– Memurların ücretsiz izni hangi maddeye dayanarak alacakları konusunda görüş sorulmuş olup cevabı beklenmektedir. Bu görüş sonucunda kanun değişikliği yapılması gerekirse değişiklik teklifi verilecektir.

Ayrıca daha önceden konuşulan bazı konularla ilgili hatırlatmalar yapıldı. Buna göre;

– Yüksek lisans süresi İngiltere’de 1 yıl, diğer ülkelerde 2 yıldır. Gerekli olduğu durumlarda 6 ay burslu, 6 ay burssuz uzatma verilebilir.

– Doktora süresi İngiltere’de 3 yıl, diğer ülkelerde 4 yıldır. Gerekli olduğu durumlarda 1 yıl burslu, 1 yıl burssuz uzatma verilebilir.

İngiltere ile ilgili karışıklık için de doktoranın 3 yıl olduğu üniversiteler tarafından teyit edildiği için bu konuda değişiklik yapılmayacağı ve 4. yılın yasal süreden sayılmayacağı, uzatma sayılacağı söylendi.

Konferans, seminer ya da toplantıya gidilecekse 1 ay önceden yapılacak sunumun özeti ve çalışma programı ataşelik ya da müşavirliğe gönderilmeli, dönüldükten sonra da tam sunum metni ve konferans katılım metni ataşelik ya da müşavirliğe ulaştırılmalıdır.

Yurt dışı ile yapılacak tüm resmi işlemler bir süre sonra Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden sağlanacaktır. REBUS’ta hem öğrencilerin hem de üniversite ve kurumların erişimi bulunacak, her birim sadece kendisini ilgilendiren kısmı görebilecektir. Yapılacak işlemlerde, bursiyerlerin sistem üzerinden yaptıkları her talep önce ataşelik/müşavirliklere, oradan da Bakanlık’a iletilecek, Bakanlık onayının ardından işlem tamamlanacaktır. Sistemin eylül sonunda tüm fonksiyonlarıyla devreye girmesi beklenmektedir.

Ayrıca İç İşleri Bakanlığı ile imzalanacak bir protokol ile bursiyerlerin Türkiye’ye giriş-çıkışları pasaport kayıtları üzerinden MEB’e bildirilecektir.

Share this content:

Bir Cevap Yazın